Chokhi Dhani Palace

ব্যাঙ্কোয়েট হল

+91 87695 6 1634

Barmer Road National Highway 15, Suthar Para, Jaisalmer, Jodhpur
+91 87695 61634
http://chokhidhani.com/hotel-resorts/palace-hotel-jaisalmer/
ব্যাঙ্কোয়েট হল
ভেন্যুর প্রকার ব্যাঙ্কোয়েট হল, রিক্রিয়েশন সেন্টার, গ্রাষ্মকালীন এলাকা, বাগান, Hotel